Co je to revmatoidní artritida?

Revmatoidní artritida (RA) je zánětlivé onemocnění kloubů, které má chronický (opakující se) průběh. Nejdříve jsou postiženy klouby zápěstí a drobné klouby rukou a nohou, postupně může dojít k postižení všech kloubů. Klouby jsou u pacientů s revmatoidní artritidou bolestivé a po ránu ztuhlé, vykazují známky zánětu a časem dochází až ke kloubním deformitám (znetvoření). Pacienti s tímto onemocněním mohou mít kromě kloubů postižené i jiné orgány – oči, srdce, kůži, cévy, plíce, šlachy, dále tito pacienti trpí osteoporózou, mívají anémii (chudokrevnost) atd.

Onemocnění se může projevit v jakémkoliv věku, nejtypičtěji se poprvé objeví mezi 20. - 30. rokem. Vyskytuje se u 1% populace, ženy bývají postiženy 3x častěji než muži.

V laboratorním nálezu je kromě zvýšených zánětlivých ukazatelů typický výskyt tzv. revmatoidního faktoru (RF) – více než u 80 % pacientů.

Příčiny revmatoidní artritidy:

RA je považována za autoimunitní onemocnění; stejně jako u jiných autoimunit je příčina onemocnění spojena s imunitním systémem jedince. U pacientů s revmatoidní artritidou je v místě postižení (v kloubech) přítomný zánět – v mikroskopickém obrazu jsou vidět zánětlivé buňky (hlavně T-lymfocyty). Tyto T-lymfocyty produkují mnoho zánětlivých látek – např. TNF-alfa (tumor nekrotizující faktor alfa), IL-2 (interleukin2), Interferony a cytokin IL6. Zánětlivé látky způsobují vlastní projevy zánětu kloubu (artritidy) – otok, bolest, citlivost, teplá kůže v místě postižení.

Léčba revmatoidní artritidy:

Stejně jako u jiných revmatických chorob se i u revmatoidní artritidy podávají nesteroidní antirevmatika a analgetika (nimesulid, ibalgin, diklofenak, indometacin aj). U těžších forem jsou podávány tzv.chorobu modifikující léky (DMARDs), kam patří metotrexát, sulfasalazin, azathioprin. Další variantou jsou kortikoidy – a to jak lokálně (pouze na postižené místo), tak celkově podávané.

Nejmodernější a nejúčinnější alternativou je biologická léčba. Její velkou výhodou je účinek zaměřený na konkrétní cíl. Tímto mechanismem účinku biologická léčba působí přímo v místě postižení a zajišťuje tak větší efekt a menší výskyt nežádoucích účinků oproti běžné léčbě. Biologická léčba nabízená pacientům v našem centru CCR je léčba monoklonální protilátkou, která inhibuje JAK1(Januskinázu). Utlumí u pacientů zánět v kloubech, zbaví je bolestí kloubů a oddálí nebo úplně zastaví vznik dalších komplikací (vznik deformit kloubů, postižení ostatních orgánů).Nová možnost biologické léčby pro pacienty je znovu otevřena od září 2019