top of page

Biologická léčba

Biologická léčba Dna (Do této studie v současnosti nábor neprobíhá)

Dna je bolestivé onemocnění kloubů, které do značné míry souvisí s životním stylem. Příčinou vzniku dny je vysoká koncentrace kyseliny močové v krvi (hyperurikemie). Kyselina močová při vysokých koncentracích začne vytvářet krystalky a ty se začnou usazovat v kloubech. Kloub je těmito krystalky drážděný a přivolané buňky imunitního systému začnou v daném kloubu vytvářet zánět. Kloub oteče, je zarudlý a bolestivý. Velmi často bývá jako první (a i jako jediný) postižen palec na noze. Této klasické formě dny se říká podagra. Prudká bolest přichází v záchvatech, které jsou střídány obdobími klidu. Po delší době mohou z usazenin kolem kloubů vznikat výrůstky, tzv. dnavé tofy, které postižený kloub deformují.

Léčba: 

  • Dieta s omezením masa, vnitřností, luštěnin a alkoholu.

  • Nesteroidní protizánětlivé látky. 

  • Allopurinol (např. Apo-Allopurinol, Milurit, Purinol) .

  • Febuxostat (Adenuric) – allopurinol i febuxostat snižují tvorbu kyseliny močové v těle.

  • Kolchicin.

Aktuálně je možné se na naší klinice zúčastnit léčby pomocí nového léku, který se užívá v kombinaci s allopurinolem nebo febuxostatem. Tento lék podporuje vylučování kyseliny močové močí a tím přispívá k celkovému snížení její hladiny v těle.


Pro zařazení do této léčby je nutné splňovat několik základních kritérií, a to:

  • Věk 18-85 let.

  • Diagnóza dny.

  • Již zavedená léčba allopurinolem (min. 200 mg/den) nebo febuxostatem (min. 80 mg/den).

  • Zvýšená hladina kyseliny močové v krvi nad normu i přes zavedenou léčbu.

  • Snížená funkce ledvin.Commentaires


bottom of page