top of page

Biologická léčba

Biologická léčba Lupénky - PSORIÁZY


Co je to psoriáza?:

Psoriáza (lupénka) – jedná se o chronické (dlouhotrvající, vleklé) zánětlivé onemocnění kůže. Ženy a muži bývají často postiženy stejně. Onemocnění se často objeví již v dětském věku, ale u dětí pod 10 let se vyskytuje velmi výjimečně. První příznaky lupénky se objevují mezi 15 – 25.rokem jako zarudlá, šupinovitá nebo puchýřovitá ložiska na kůži postižená zánětem.


Mezi rizikové faktory patří:

  • dědičnost – až u 60% pacientů

  • virové nebo bakteriální onemocnění

  • stres

  • hormonální změny

Existuje mnoho typů lupénky – nemoc se vyskytuje na různých místech na těle, má různý průběh (akutní, chronický) a různé projevy (rýhy, začervenání, šupinovitá kůže, puchýřky aj.).


Podle místa rozlišujeme tyto formy lupénky:

a) lokalizované postižení jednotlivých částí těla (nejčastěji lokty, kolena, předloktí, nehty, vlasová část hlavy)

b) generalizovaná forma (postižení celého těla)


Příčiny lupénky:

Lupénka je považována za autoimunitní onemocnění. Podle lékařů tkví příčina v imunitním systému. V mikroskopickém obrazu jsou vidět zánětlivé známky kůže (přítomnost zánětlivých buněk – hlavně T-lymfocytů). Tyto T-lymfocyty produkují zánětlivé látky, které způsobují samotný zánět kůže. Mezi tyto látky patří – Interferony, TNF-alfa (tumor nekrotizující faktor alfa), IL-2 (interleukin2) aj. Tyto zánětlivé látky hrají klíčovou roli v nadměrném tvoření povrchové kožní vrstvy (hyperproliferace epidermis), která je projevem lupenky.


Léčba lupénky:

a) u mírných forem se snažíme lupénku léčit lokálně – povrchovou terapii: (aplikují se přímo na kůži) analoga vitamín D, dehtové preparáty, kortikosteroidy, UVB záření (fototerapie).

b) u těžších forem nastupuje léčba systémová – methotrexát, cyclosporin


Nejnovější možností je biologická léčba. Výhodou biologické léčby je její cílený účinek zaměřený na daný receptor (bílkovinu). Tímto mechanismem účinku zajišťuje biologická léčba menší výskyt nežádoucích účinků a větší účinnost oproti běžné léčbě. Biologická léčba nabízená pacientům v našem centru CCR je léčba monoklonální protilátkou, která se váže na receptor pro výše uvedený TNF-alfa a tím zabrání vzniku zánětu v povrchové vrstvě kůže a zánětlivá ložiska lupénky se vyhojí.


nábor v současnosti neprobíhá, možnost registrace pro budoucí studie

Commenti


bottom of page