top of page

Biologická léčba

Biologická léčba Osteoporózy

Osteoporóza je choroba, která způsobuje řídnutí kostní tkáně, dochází k úbytku vápníku a jiných minerálů. Na obrázku jsou vidět vytvářející se póry v kostech. Projevuje se bolestmi zad, snadnou lomivostí kostí, zmenšením pohyblivosti nebo i tělesné výšky.

Osteoporoza
Vytvářející se póry v kostech v důsledku úbytku vápníku

Příčinou osteoporózy mohou být:

  • dlouhodobé užívání kortikoidů

  • podvýživa

  • nedostatek pohybu

  • vyšší věk, nad 60 let

  • menopauzaOsteoporóza je příčinou většiny zlomenin.

Osteoporotické zlomeniny, zejména zlomeniny obratlových těl a proximálního konce stehenní kosti, vedou k invaliditě, závislosti postižených osob na pomoci druhých a k předčasnému úmrtí. Onemocnění lze předcházet a léčit je ještě před vznikem zlomenin. Cílem primární prevence osteoporózy je zajištění podmínek pro dosažení maxima kostní hmoty během dětství a dospívání a omezení rizikových faktorů a klinických stavů, které vedou k úbytku kostní hmoty a zvyšují riziko zlomenin v dospělosti.


Osteoporóza probíhá dlouhou dobu nepoznaně, proto je nutné včas rozpoznat rizikové faktory a zahájit preventivní opatření.


U žen se zrychleným úbytkem kostní hmoty v prvních 5 − 10 letech po menopauze je hormonální léčba nebo léčba selektivními modulátory estrogenových receptorů velmi účinnou a bezpečnou možností prevence úbytku kostní hmoty a zlomenin (při respektování nežádoucích účinků a kontraindikací léčby).

Zájemce o léčbu musí splňovat uvedená kriteria:

>> žena ve věku 70 - 80 let


댓글


bottom of page