top of page

Biologická léčba

Biologická léčba MIGRÉNY (Do této studie v současnosti nábor neprobíhá)

Migréna se vyskytuje u populace v dospělosti, převážně u žen, ale také u dětské populace.

Co je to migréna?:

Migréna – jedná se o intenzivní bolest hlavy, která je charakteristická tím, že je jednostranná (omezena na jednu polovinu hlavy) a pulsující. Bolesti hlavy jsou opakující se a zhoršují se fyzickou aktivitou. Kromě bolesti hlavy u některých osob doprovází migrénu zvracení, světloplachost, nevolnost a jiné. Dále se u některých pacientů před samotným nástupem migrény objevuje tzv. aura (zraková, motorická či senzorická dysfunkce =porucha).


Příčiny migrény:

V minulosti bylo zjištěno, že příčinou migrény je rozšíření mozkových cév. Podle nejnovějších výzkumů se lékaři přiklánějí k tzv. neurogenní teorii (nervového původu) příčiny migrény. Při stavu migrény dojde k aktivaci tzv. trigeminovaskulárního systému (propojený systém nervů a cév). Touto aktivací se uvolňují látky - CGRP (calcitonin gene-related peptid), substance P, neurokinin A a další. Uvolnění těchto látek způsobí rozšíření mozkových cév, což má za následek nástup migrény.


Vyvolávajících faktorů pro aktivaci tohoto trigeminovaskulárního systému může být několik:

Můžou to být emoce, stres, nedostatek spánku, příliš intenzivní světlo, nadměrný a dlouhotrvající hluk, zápach , hormonální nerovnováha aj.


Léčba migrény:

První zásadou u všech pacientů je vyhýbat se výše uvedeným vyvolávajícím faktorům. Dále se rozlišují léky používané při akutní migréně. Mezi ně patří skupina léčiv NSAID (ibuprofen, aulin atd. – léky proti bolesti), paracetamol. Při těžších bolestech hlavy léky ze skupiny triptanů (sumatriptan, zolmitriptan aj.), případně opioidní analgetika.

Druhou skupinou léků jsou léky preventivní, které se užívají ke snížení frekvence a závažnosti migrén. Do této skupiny patří např. tyto léky - timolol, amitriptylin, valproát, gabapentin a jiné.


Biologická léčba nabízená pacientům v našem centru CCR.

Nejnovější možností léčby pro pacienty je biologická léčba. Výhodou biologické léčby je její cílený účinek zaměřený na daný receptor (bílkovinu). Tímto mechanismem účinku zajišťuje biologická léčba menší výskyt nežádoucích účinků a větší účinnost oproti běžné léčbě.

V případě léčby migrény aplikujeme injekčně pacientům lidskou monoklonální protilátku, která se váže na již výše zmíněný CGRP receptor (calcitonin gene-related peptid) a znemožní tak, aby se CGRP navázal na receptor. Následkem porušení tohoto propojení nedojde ke vzniku MIGRÉNY!


Podmínkou přijetí do klinické studie je užívání alespoň dvou z uvedených léků v průběhu uplynulých 10ti let:

Timolol, Amitriptylin, Valproat, Gabapentin , Topiramat, Atenolol, Propranolol, Nadolol, Metaprolol. BIOLOGICKÁ LÉČBA MIGRÉNY A KONZULTACE JE ZDARMA

bottom of page