top of page

Biologická léčba

Biologická léčba PSORIATICKÁ ARTRITIDA (Do této studie v současnosti nábor neprobíhá)


Co je to psoriatická artritida?

Psoriatická artritida (PsA) je chronické (vleklé, vracející se) zánětlivé onemocnění kloubů vyskytující se u pacientů s lupénkou (psoriázou). Až u 40% pacientů s lupénkou se toto zánětlivé postižení kloubů objeví (artritida). Muži i ženy jsou postiženy stejnou měrou. Nejčastěji se onemocnění objevuje kolem 40.roku života. Kloubní projevy psoriatické artritidy přicházejí až po několika letech kožních projevů. Typicky bývají nejdříve postiženy klouby končetin (hlavně dolní končetiny) a v malém počtu (okolo pěti), později se přidává postižení kloubů páteře (nejvíce křížová oblast). Klouby jsou oteklé, bolestivé a ztuhlé po ránu. Další příznaky sdružené s psoriatickou artritidou jsou záněty celých prstů (daktylitida), záněty šlach (entezitida) a poškození nehtů. Na vzniku onemocnění se podílí několik faktorů – genetické (dědičné), infekční, imunitní.


Příčiny psoriatické artritidy:

PsA je považována za autoimunitní onemocnění. Dle lékařů tkví příčina v imunitním systému. Stejně jako u kožních projevů lupénky hraje i v kloubních projevech hlavní roli zánět a přítomnost zánětlivých buněk (hlavně T-lymfocytů) v postižených místech. Tyto T-lymfocyty produkují zánětlivé látky – Interferony, TNF-alfa (tumor nekrotizující faktor alfa), IL-2 (interleukin2) aj. Tyto zánětlivé látky způsobují vlastní projevy zánětu kloubu (artritidy) – zčervenání, otok, bolest.


Léčba psoriatické artritidy:

V terapii PsA se u mírných forem používají nesteroidní antirevmatika (nimesulid, ibalgin, diklofenak). U těžších forem jsou podávány tzv.chorobu modifikující léky (DMARDs), kam patří metrotrexát, sulfasalazin, leflunomid.


Výhodou biologické léčby je její cílený účinek zaměřený na konkrétní receptor (bílkovinu). Tímto mechanismem účinku biologická léčba působí přímo v místě postižení a zajišťuje tak její větší efekt a menší výskyt nežádoucích účinků oproti běžné léčbě. Biologická léčba nabízená pacientům v našem centru CCBR je léčba monoklonální protilátkou, která se váže na receptor pro výše uvedený TNF-alfa a tím zabrání vzniku zánětu. Zánět v kloubech i ve šlachách se zmírní až vymizí, zánět prstů se také vyhojí a u mnoha pacientů dojde i k celkovému zastavení onemocnění (tzv.remisi). Tuto léčbu si po důkladném zaškolení aplikuje pacient sám (formou podkožních injekcí), nebo je aplikovaná zkušenými pracovníky center biologické léčby


ความคิดเห็น


bottom of page